มีข้อผิดพลาด
 • เทมเพลตที่ใช้แสดงผลในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์กรุณาติดต่อผู้ดูแล

โรงงาน หสม. หมอแผนไทยพัทลุง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

บวรเวชตั้งใจผลิตยาสมุนไพรให้ดีมีคุณภาพ สะอาด สะอาด และสะอาด 

 • ภาพโรงงานบวรเวชบรรยากาศภายนอกรอบๆอาคารใหญ่ (อาคารจันทร์กัลยา)
 • ภาพภายในห้องผลิตปลอดเชื้อต่างๆ
 • เครื่องจักรที่ทันสมัย 
 • และภาพโรงเรียนการแพทย์แผนไทยของหมอบวร (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

 


 • บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ประดิษฐานหน้าโรงงานบวรเวช
 • แผนที่ตั้งโรงงาน 074-615191
 • หสม.หมอแผนไทยพัทลุง (ผลิต)
 • บจก.บวรเวชสมุนไพรไทย (จำหน่าย)
 • โรงงานบวรเวชสมุนไพรไทย
 • โรงงานบวรเวชสมุนไพรไทย
 • คลินิคการแพทย์แผนไทยบวรเวช